Tujuan Disusun Pedhoman Wawancara Kaya Ing Ngisor Iki Kajaba

Tujuan Disusun Pedhoman Wawancara Kaya Ing Ngisor Iki Kajaba

Tujuan disusun pedhoman wawancara kaya ing ngisor iki ,kajaba

Daftar Isi

1. Tujuan disusun pedhoman wawancara kaya ing ngisor iki ,kajaba

Jawaban:supaya wawancara ora lumaku suwe

2. Tujuan disusun pedhoman wawancara kaya ing ngisor iki, kajaba…

Jawaban:

A. supaya anggone nindakake wawancara runtut lan genep

Penjelasan:

Maaf jika salah

3. Tujuan disusun pedhoman wawancara kaya ing ngisor iki, kajaba… A. Supaya anggone nindakake wawancara runtut lan genep B. Supaya ora ana pitakon kang kliwatan C. Supaya tumindake wawancara lumaku lan mawa arah D. Supaya anggone nindakake wawancara suwe

Teks Wawancara inggih menika salah satunggaling wujud penyajian informasi ingkang awujud pitakenan saha wangsulan antawisipun pewawancara kaliyan informan. Ing laporan asil wawancara ditulis jeneng informan lan pewawancara ing sisih tengen ndhuwur. Tujuan disusun pedhoman wawancara kaya ing ngisor iki, kajaba D. Supaya anggone nindakake wawancara suwe.

Pembahasan

Teks Wawancara inggih menika salah satunggaling wujud penyajian informasi ingkang awujud pitakenan saha wangsulan antawisipun pewawancara kaliyan informan. Teks wawancara biasane ditulis nganggo kalimat langsung saka sumber sing dikutip saka asil wawancara.

Teks wawancara yaiku teks kang digunakake kanggo wawancara karo wong liya. 10 pitakonan wawancara babagan sekolah, yaiku:

Apa sampeyan nyaman sinau ing kene?Apa sing nggawe sampeyan kepenak / ora kepenak ing sekolah iki?Apa kaluwihan saka sekolah iki?Menapa wonten kekirangan ing sekolah menika, menawi wonten kekiranganipun menapa?Apa prestasi sing diraih sekolah iki?Apa kabeh guru ing kene grapyak anggone mulang?Apa ana guru ing sekolah iki sing nate ngukum murid-muride banget, yen iya, jelasake?Kepriye fasilitas ing sekolah iki, apa ana kaluwihan lan kekurangane?Yen mangkono, sebutno kaluwihan lan kekurangane?Apa kowe bangga sekolah kene, yen bangga/ora bangga tulung jelaske?

Jinis pitakonan wawancara:

Apa alasan sampeyan milih bisnis iki?Pira penghasilan sampeyan saka bisnis iki?Suwene sampeyan nindakake bisnis iki?Apa kowe wis tau digusur dening Satpol PP?Apa crita awal sampeyan supaya sampeyan bisa milih bisnis iki?Pira modal sing sampeyan gunakake kanggo bisnis iki?Biasane dodolan jam pira nganti jam pira?Apa kulawarga sampeyan ndhukung keputusan sampeyan ing bisnis iki?Apa sampeyan dagang piyambak utawa kanthi bantuan?Apa sampeyan tau mikir babagan mbukak bisnis liyane?Apa dodolan sampeyan tansah entek saben dina?Apa rega dagang sampeyan?Apa ana sing iri karo sampeyan nindakake bisnis iki?Apa omahmu cedhak saka kene?Apa produk sing sampeyan adol?

Pelajari Lebih LanjutMateri tentang wawancara dapat di simak di brainly.co.id/tugas/11216218Materi tentang contoh wawancara dapat di simak di brainly.co.id/tugas/2080849Materi tentang contoh wawancara dengan penjual dapat di simak di brainly.co.id/tugas/18743114

Detail Jawaban

Kelas : 7

Mapel : Bahasa Jawa

Kategori : Laporan Wawancara

Kode : 7.1.4

#AyoBelajar

#SPJ5

4. Paugeran ing tembang macapat iku ana 3, kaya kasebut ing ngisor iki, kajaba?

Jawaban:

1. Guru Gatra yaiku cacahing Gatra/larik saben sapada.

2. Guru lagu yaiku tibaning swara ing pungkasane Gatra.

3. Guru wilangan yaiku cacahing Wanda saben sagatra.

Penjelasan:

semoga membantu

5. Basa rinengga digunakake kaya ing ngisor iki kajaba?

Jawaban:

Basa rinengga ora kaprawira ing ajaran Islam utawa filosofi lan nilai-nilaiyang diajarkan dalam ajaran Islam. Basa rinengga bisa digunakan dalam konteks yang sama dengan bahasa pendidikan, seperti menjaga kebersihan, disiplin positif, kerjasama, dan sebagainya.

Selain itu, basa rinengga juga bisa digunakan untuk memberikan inspirasi dan motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satunya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dalam hal menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Basa rinengga juga bisa digunakan untuk membantu seseorang memahami dan menghayati nilai-nilai Islam yang memperkaya hidupnya.

6. ing ngisor iki latar panggonane cerita ramayana kaya ing ngisor iki kajabaa.alas Dandakab.taman argasokac.gua Kiskendad.palagan kurusetra​

Jawaban:

D. Palagan Kurusetra

Penjelasan:

Palagan Kurusetra kuwi latar panggonane crita Mahabharata, yaiku panggon perang antarane Pandawa karo Kurawa

Semoga Membantu 🙂

7. Tujuaj disusun pedhoman waeancara kaya ing ngisor iki, kajaba… A. Supaya anggone nindakake wawancara runtut lan genep B. Supaya ora ono pitakonan kang kliwatan C. Supaya tumindake wawancara lumaku lancar lan mawa ara D. Supaya anggone nindakake wawancara suwe

c. supaya tymindake wawancara lumaku lancar lan mawa arac. supaya tumindakake wawancara lumaku lancar lan mawa ara

8. Ancas utawa tujuan disusun pedhoman wawancara kaya ing ngisor iki, yaiku …. kajaba. *10 poinA. Supaya ora ana pitakonan kang kliwatan.B. Supaya anggone nindakake wawancara bisa luwih suwe.C. Supaya anggone nindakake wawancara runtut lan ganep.D. Supaya tumindake wawancara lumaku lancar lan terarah.​

Jawaban:

B. Supaya anggone nindakake wawancara bisa luwih suwe

9. Teks narasi nduweni maksud kaya ing ngisor iki kajaba​

Jawaban:

sol nya atau gambar nya mana kak

Jawaban:

ㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ

Penjelasan:

ㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤ

10. Aran pandhawa kaya kang kasebut ing ngisor iki kajaba…​

Jawaban:

D. Kresna

Penjelasan:

#semogamembantu

Jawaban:

B. Werkudara

omg! ini pelajaran apa dek?

Penjelasan:

:-):-D

11. Kahanan obyek sing digambarake ing teks dheskriptif yaiku kaya ing ngisor iki kajaba​

Jawaban:

Pilihan jawabannya mana, dek?

Penjelasan:

Nanti kalo udah ada baru bisa dibantu

12. fasilitas sing sumadiya ing sendang biru yaiku kaya ing ngisor iki kajaba…

Fasilitas yang disediakan dalam warna biru adalah sebagai berikut kecuali …

13. Ing ngisor iki sing kudu disiapake sadurunge nindakake wawancara, kajaba

Jawaban: C.) Nemtokake biaya

Maaf Kalo Salah:)

14. dasanamane banyu kaya ing ngisor iki,kajaba…a.ranub.warihc.wanara d.toya ​

Jawaban:

c. wanara.

Semoga Membantu

15. Dene sing ditawakake liwat iklan ing dhuwur yaiku kaya ing ngisor iki kajaba

Jawaban: b. Kursus pertukangan

16. Tembung liya pranatacara kaya ing ngisor iki ,kajaba

Jawaban:

artinya kata-kata lain mirip dengan berikut ini, kecuali . ini bahasa Indonesianya.

Penjelasan:

mapel: bahasa Jawa

kelas:11

17. Bumi tegese kaya ing ngisor Iki kajaba.. A.tasik B.pertiwi C.kisma D.jagad

Jawaban:

Apa saja nama lain bumi?

1. bawana.

2. buwana.

3. bantala.

4. butala.

5. basundara.

6. basundari.

7. buntala.

8. jagad.

9. kisma.

10. pratiwi.

11. pratala.

12. mandhala.

Jadi jawabannya A.tasik

18. Paraga wayang Mahabharata kaya ing ngisor iki, kajaba ..

Jawaban:

kajaba Subali………

19. fasilitas sing sumadiya ing sendang biru yaiku kaya ing ngisor iki kajaba…​

Jawaban:

C.travel

Penjelasan:

20. Tuladha wujude aksara murda kaya ing ngisor iki, kajaba ….​

D. ꧕

Pendahuluan

★ Aksara murda yaiku aksara sesirah kang sinebut huruf kapital.

Aksara murda digawe kanggo pakurmatan utawa menghormati lan lumrahe kanggo nulis jenenge wong utawa pangkat lan Drajat.

★ Aksara murda cacahe ana 8 :

Na = ꦟKa = ꦑTa = ꦡSa = ꦯPa = ꦦNya = ꦘGa = ꦓBa = ꦨ

Pembahasan

Wujude Aksara murda ing dhuwur yaiku, kajaba…

a. ꦯ ➡️ Sa ( aksara murda )

b. ꦟ ➡️ Na ( aksara murda )

c. ꦑ ➡️ Ka ( aksara murda )

d. ꧕ ➡️ 5 ( Aksara angka )

Detail JawabanMapel : Bahasa DaerahKelas : 7Materi : Nulis AksaraKode kategorisasi : 7. 13. 7

Jawaban:

Kang dudu wujude aksara murda yaiku d. ꧕

Penjelasan:

a. aksara Sa

b. aksara Na

c. aksara Ka

d. angka Jawa 5

Wujude aksara Murda ana 7:

Na = ꦟKa = ꦑTa = ꦡSa = ꦯPa = ꦦGa = ꦓBa = ꦨ

Dene aksara angka Jawa ana 10:

1 = ꧑2 = ꧒3 = ꧓4 = ꧔5 = ꧕6 = ꧖7 = ꧗8 = ꧘9 = ꧙0 = ꧐

Video Terkait