Persamaan Kedudukan Manusia Dengan Malaikat Dihadapan Allah Swt Adalah

Persamaan Kedudukan Manusia Dengan Malaikat Dihadapan Allah Swt Adalah

apakah persamaan kedudukan manusia dengan malaikat dihadapan Allah?

Daftar Isi

1. apakah persamaan kedudukan manusia dengan malaikat dihadapan Allah?

Persamaan kedudukan manusia dengan malaikat adalah sama-sama berkedudukan sebagai hamba sebab keduanya adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Meski begitu, dari segi penciptaan bagaimanapun malaikat dan manusia adalah dua makhluk ciptaan Alalh SWT yang berb
eda.

» Pembahasan

Malaikat adalah makhluk ghaib yang tercipta dari cahaya atau nur, sementara manusia adalah mahluk yang tercipta dari tanah. Malaikat lebih dahulu di diciptakan Allah SWT sebelum manusia. Kepada malaikat, Allah SWT memberikan akal (statis) serta kemampuan-kemampuan luar biasa untuk mendukung segala tugasnya. Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu sehingga akal yang diberikan kepadanya hanyalah semata-mata untuk mendukung ketaatannya pada Allah SWT.

Sementara manusia diberikan akal dinamis, bisa berkembang bisa berinovasi. Manusia juga lengkap dengan hawa nafsu yang menjadikan sebagian mereka taat sebagian lainnya ingkar. Mereka yang ditinggikan derajatnya bahkan melebihi malaikat Allah SWT adalah manusia yang bisa mengalahkan hawa nafsu tersebut.

» Pelajari Lebih Lanjut: Materi tentang yang dimaksud malaikat https://brainly.co.id/tugas/5892762Materi tentang pengertian malaikat https://brainly.co.id/tugas/2160791

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Detil Jawaban

Kode           : –

Kelas          : SMP

Mapel         : Pendidikan Agama Islam

Bab             : Iman Kepada Malaikat Allah SWT

Kata Kunci : Manusia, Cahaya, Hamba, Tanah, Makhluk

2. Persamaan Kedudukan Manusia dan malaikat dihadapan Allah adalah…..

sama² makhluk ciptaan nyasama sama makhluk ciptaan allah yang diciptakan untuk beribadah kepada-Nya/allah swt

3. persamaan kedudukan manusia dengan malaikat dihadapan allah swt.adalah​

Jawaban:

Persamaankedudukanmanusia denganmalaikatdihadapan Allah SWTadalahsama-samaberkedudukan sebagaihambasebabkeduanyaadalahmakhlukciptaan Allah SWT.

Penjelasan:

Manusiadiciptakanoleh Allah SWTdaritanah.

Malaikatdiciptakan oleh Allah SWTdari nuryangartinyacahaya.

4. 2. Persamaan untuk kedudukan manusia dengan malaikat di hadapan Allah SWT. adalah …. a. makhluk Allah SWT. yang tidak berdosa b. sama-sama ciptaan Allah SWT. c. kesamaan tugasnya d. manusia dan malaikat​

Jawaban:

b. sama sama ciptaan Allah SWT

Penjelasan:

semoga benar, semangat!!

Jawaban:

D. Manusia dan malaikat

Penjelasan:

Persamaan untuk kedudukan manusia dengan malaikat dihadapan Alloh SWT adalah manusia dan malaikat

5. Mengapa kedudukan manusia dihadapan Allah lebih mulia dibandingkan dgn malaikat ? Jelaskan !

Ini hanya salah satu jawaban.

Karena kita diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Allah memerintahkan kepada semua makhluknya untuk bersujud kepada manusia (Nabi Adam) bahkan malaikatpun mahluk Allah yang tidak pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan selalu mengagungkan dan memuji kebesaran-Nya juga di suruh untuk bersujud dari saking mulianya kita, bahkan di ayat yang lain Allah berfirman “ Manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk ” dari beberapa penjelasan diatas apakah kita masih ragu akan Nikmat yang Allah berikan bukannya kita diberi akal untuk bisa berfikir dan mensyukuri apa yang terjadi karena semua yang ada di langit dan bumi itu sudah di atur oleh Allah SWT dalam ketentuanNya dan sudah tercatat dalam kitabnya Lauful Mahfudz.

6. 2. Persamaan untuk kedudukan manusiadengan malaikat di hadapan Allah SWT.adalah ….a. makhluk Allah SWT. yang tidak berdosab. sama-sama ciptaan Allah SWT.c. kesamaan tugasnyad. manusia dan malaikat makhluk syahadah​

Jawaban:

b. Sama2 ciptaan Allah Swt.

Jawaban:

B.samasamaciptaanAllah

Penjelasan:

Maaf kalo salah kk

7. setiap perbuatan manusia ada nilainya dihadapan…. a. sesamanyab. rasulnyac. malaikatnyad. Allah SWT

D. Allah SWT

Semoga Bermanfaat :)jawabannya adalah d. ALLAH SWT

8. persamaan kedudukan antara manusia dengan malaikat di hadapan hadapan allah swt. adalah

sama sama makhluk ciptaan Allahsama sama mulia dan sempurna

9. Persamaan kedudukan antara manusia dengan malaikat di hadapan allah swt adalah

mahluk Allah yang tunduk pada Allah, yang menuruti perintah – Nya dan menjauhi larangan – Nya

10. Manusia akan memperoleh kedudukan yang tinggi dihadapan Allah swt. Jika

Jawaban:

Jika dia melaksanakan pertintah² Allah dan menjauhi seluruh larangannya yang telah disampaikan melalui utusannya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam.

Penjelasan:

dengan menaati perintah Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan-Nya melalui Nabi dan menjahui seluruh larangan²nya sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Nabi, maka Allah akan memberikan balasan berupa pahal sehingga kedudukan hamba terebut tinggi dihadapan Allah.

11. apa yang membedakan kedudukan kita dihadapan allah swt

Jawabannya adalah Ketakwaanamal ibadah, keimanan, dan ketaqwaan

12. kedudukan manusia dan malaikat di sisi allah swt.

Kedudukan manusia dan malaikat di sisi Allah SWT adalah sama-sama makhluk Allah SWT. Hanya saja bagi manusia yang bertakwa maka akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi derajatnya dari malaikat sekalipun sebab orang yang bertakwa adalah mereka yang telah berhasil melawan hawa nafsunya.

Baca lebih mendalam mengenai pengertian malaikat https://brainly.co.id/tugas/2160791

»Pembahasan

Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah SWT dari nur atau cahaya. Kepada malaikat Allah tidak memberikan hawa nafsu sehingga mereka senantiasa taat dan patuh. Adapun manusia ciptaan Allah yang terbuat dari debu atau tanah. Kepada manusia diberikan hawa nafsu sehingga ada yang taat ada yang ingkar. Mereka manusia yang taat ditinggikan derajatnya sebab berhasil melawan hawa nafsu.

Ketahui lebih lanjut mengenai apa itu malaikat https://brainly.co.id/tugas/6100958

Disebutkan bahwa kedudukan manusia yang bertakwa adalah yang paling mulia di sisi Allah SWT. Selain itu, manusia yang ahli ibadah lagi berilmu juga disebutkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding mereka yang hanya ahli ibadah saja.

Pelajari lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud malaikat https://brainly.co.id/tugas/5892762

#JadiRankingSatu

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Detil Jawaban

Kode   : –

Kelas  : SMP

Mapel : Pendidikan Agama Islam

Bab     : Iman Kepada Allah SWT

13. bagaimana kedudukan malaikat dihadapan allah

sebagai hambah / makhluk yang paling taat karena malaikat tidak diberi nafsusebagai makhluk ciptaan allah 

kebenaran jawaban saya hanya allah yang tahu

14. bantu ya para mastah1.persamaan kedudukan manusia dengan malaikat di hadapan Allah SWT adalah?2.malaikat memiliki akal statis,maksudnya adalah?3.salah satu tanda beriman kepada malaikat Allah SWT adalah?

1. Persamaan kedudukannya adalah bahwa manusia dan malaikat merupakan mahluk ciptaan Allah swt yang diciptakan untuk taat beribadah kepada Allah
2. malaikat bersifat statis artinya malikat memeliki sifat tetap dan pikirannya tetap patuh tanpa adanya pola pikir yang lain selain Allah
3)
1. Memercayai atau meyakini dalam hati bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang lebih dulu diciptakan Allah daripada manusia.

2. Memercayai atau meyakini dalam hati bahwa para malaikat itu bersifat tubuh halus (gaib), selalu taat terhadap perintah Allah, dan tak pernah durhaka kepada-Nya

3. Memercayai atau meyakini dalam hati bahwa tugas para malaikat itu bermacam-macam, baik kaitannya dalam alam rohani atau alam dunia, khususnya umat manusia

4. Meyakini atau memercayai dalam hati bahwa orang beriman dan beramal saleh itu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat

15. Antara manusia dan malaikat,Allah SWT telah menentukan kedudukan masing-masing. Jelaskan !

manusia diciptakan oleh allah untuk beribadah, tingkat keimanannya kadang naik kadang turun. malaikat selalu beribadah, jika diperintahkan untuk sujud, maka ia akan sujud terus menerus, keimanannya stabil

16. Perbedaan kedudukan manusia dalam beriman kepada malaikat dan beriman kepada Allah SWT?

Manusia ada yang beriman ada yang tidak.

semoga membantu

17. kedudukan manusia dan malaikat di sisi allah swt.

Kedudukan manusia berbeda dengan malaikat bila ditinjau dari keberadaan dan tugasnya :
Bila ditempuh jalan ketaqwaan, manusia menempati posisi yang mulia disisi Allah SWT, dibanding dengan malaikat. Itulah salah satu sebab manusia diberi peran khalifah dimuka bumi.  Al-Baqarah: 31-34
Sebaliknya posisi manusia terjatuh tersungkur, di bawah derajat binatang, bila daya tarik nafsu  mengalahkan daya tarik ruh illahi. Q.S. At-tin : 5-6

18. persamaan untuk kedudukan manusia dengan malaikat dihadapan allah swt.adalah?​

Jawaban:

sama sama patuh atas perintah allah

maaf kalok salalh

19. sebutkan 5 akibat Manusia yang tidak beriman kepada malaikat baik dihadapan manusia ataupun di hadapan Allah SWT​

Jawaban:

Iman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan salah satu bagian dari rukun iman yang wajib umat muslim yakini dan imani.

Ilmu tentang hari kiamat hanya Allah SWT saja yang mengetahuinya. Tidak ada manusia yang tahu kapan waktu terjadinya kehancuran alam semesta.

Lihat juga:Tata Cara, Niat, dan Keutamaan Salat Subuh

Terdapat berbagai ayat dalam Alquran yang menjadi dalil akan adanya hari kiamat yang sangat dahsyat. Untuk itu, kita sebagai manusia wajib untuk meyakini adanya hari akhir untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Sang Maha Pencipta.

20. antara manusia dan malaikat Allah swt telah menentukan kedudukan masing”, jelaskan

Allah menetukan kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan Allah menentukan malaikat sebagai makhluk yang taat dan hanya beribadah kepadaNya.

Pembahasan

Manusia merupakan makluk ciptaan Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dan merupakan khalifah di muka bumi. Manusia diberikan akal dan nafsu. Seperti dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ ِانِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Malaikat merupakan makhluk cipaan Allah yang memiliki tugas dan hanya untuk beribadah kepada Allah. Malaikat juga memiliki kedudukan tertentu, seperti dalam Q.S Ash-Shaaffat ayat 164:

وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌۙ

Artinya: Dan tidak satu pun di antara kami (malaikat) mela
inkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang tugas para malaikat brainly.co.id/tugas/35391202Materi tentang tugas manusia sebagai khalifah brainly.co.id/tugas/4739776Materi tentang nama-nama malaikat brainly.co.id/tugas/3232142

Detail jawaban

Kelas: VII

Mapel: PAI

BAB: 3

Kode: 7.14.3

#AyoBelajar

Video Terkait