Muatan A Tampak Menolak Muatan B Tetapi Menarik Muatan C

Muatan A Tampak Menolak Muatan B Tetapi Menarik Muatan C

muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C jika muatan C menolak muatan B + maka muatan A B dan C adalah​….

Daftar Isi

1. muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C jika muatan C menolak muatan B + maka muatan A B dan C adalah​….

Jawaban:

muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C jika muatan C menolak muatan B + maka muatan A B dan C adalah….

MAKA MUATAN:

A adalah Positif

B adalah Positif

C adalah Negatif

Penjelasan:

like ya

kasih jawaban tercerdas jg

nanti aku follow

2. Muatan a tampak menolak muatan b tetapi menarik muatan c . . . .

Jawaban: Jika muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C, maka dapat dipastikan bahwa Muatan C menolak Muatan D Positif

===================*SemogaMembantu**Jadikan yg Terbaik* ===================

3. Muatan a tampak menolak muatan b tetapi menarik muatan c

Jawaban:

keknya b tetapi menarik

Penjelasan:

maaf klo salah

4. Muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C. Jika muatan C menolak muatan D positif, maka dapat dipastikan bahwa…..

Jawaban:

Penjelasan:

semua saling tarik menarik

5. muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C. jika muatan C menolak muatan D positif maka dapat di pastikan bahwa​

Jawaban:

Muatan C dan muatan D adalah muatan sejenis sehingga kedua muatan tolak menolak

Jawaban:

muatan c dan muatan d adalah muatan sejenis sehingga kedua muatan saling tolak menolak

Penjelasan:

maaf klo salah

6. Muatan a tampak menolak muatan b tetapi menarik muatan c jika muatan c menolak muatan b positif maka dapat dipastikan bahwa

Jawaban:

a muatan negatif

b dan c muatan positif

7. muatan a tampak menolak muatan b tetapi menarik muatan c. jika muatan c menolak d positif, maka dapat dipastikan bahwa………

Jawaban:

c bermuatan positif = d

a bermuatan negatif, karena menarik c

b bermuatan negatif, karena menolak a

Penjelasan:

d (+) — c (+) <—a (-) — b (-)

8. muatan a tampak menolak muatan b tetapi menarik muatan c. jika muatan c menolak muatan d positif,maka dapat dipastikan bahwa

Muatan a negatif
Muatan b negatif
Muatan c positif
Muatan d positif

9. muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C. jika muatan C menolak muatan D positif,maka dapat di pastikan bahwa​

Jawaban:

muatan c dan b itu negatif

10. Muatan a tampak menolak muatan b tetapi menarik muatan c jika muatan c menolak muatan d positif maka dipastikan bahwa …

Jawaban:

c bermuatan positif, a negatif, b negatif

11. Muatan a tampak menolak muatan b tetapi menarik muatan c jika muatan c menolak muatan d positif maka dipastikan bahwa

Jawaban:

a̶ s̶a̶m̶a̶ d̶e̶n̶g̶a̶n̶ b̶ a̶ l̶a̶i̶n̶ d̶e̶n̶g̶a̶n̶ c̶ c̶ s̶a̶m̶a̶d̶e̶n̶g̶a̶n̶ d̶(m̶u̶a̶t̶a̶n̶ p̶o̶s̶i̶t̶i̶f̶) d̶i̶p̶a̶s̶t̶i̶k̶a̶n̶ c̶ m̶u̶a̶t̶s̶n̶ p̶o̶s̶i̶t̶i̶f̶ a̶ m̶u̶a̶t̶a̶n̶ n̶e̶g̶a̶t̶i̶f̶ b̶ m̶u̶a̶t̶a̶n̶ n̶e̶g̶a̶t̶i̶f̶

Penjelasan:

a̶- b̶- c̶+ d̶+ a̶ d̶s̶n̶ d̶ s̶a̶l̶i̶n̶g̶ m̶e̶n̶a̶r̶i̶k̶ b̶ d̶s̶n̶ c̶ s̶a̶l̶i̶n̶g̶ m̶e̶n̶a̶r̶i̶k̶ b̶ d̶s̶n̶ d̶ s̶a̶l̶i̶n̶g̶ m̶e̶n̶a̶r̶i̶k̶ c̶ d̶a̶n̶ a̶ s̶a̶l̶i̶n̶g̶ m̶e̶n̶a̶r̶i̶k̶

12. Muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C. Jika muatan C menolak muatan D positif, maka sebutkan muatan pada masing masing muatan A, B, dan C!

Jawaban:

muatan A negatif

muatan B negatif

muatan C positif

13. Muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C. Jika muatan C menolak D positif maka dapat dipastikan bahwa..

Jawaban:

itu adalah magnet

Penjelasan:

hukum magnet

14. Muatan a tampak menolak muatan b tetapi menarik muatan c jika muatan c menolak muatan d positif maka dapat dipastikan bahwa

Jawaban:

A dan B Muatanya sejenis makanya dia tolak menolak ternyata muatan A dan B Negatif

Sedangkan C dan D positif mengapa sudah dikatakan disoal bahwa muatan C dan D saling tolak berarti Sama jenis

B dan C tarik menarik karna muatannya berbeda B negatif dan C positif

#backtoschool2019

15. muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C. jika muatan C menolak muatan D positif maka dapat dipastikan bahwa….

Muatan D menarik muatan A dan C

16. Muatan a tampak menolak muatan b tetapi menarik muatan c jika muatan c menolak muatan b positif maka dapat dipastikan bahwa

Jawaban:

itu ya jawabannya

Penjelasan:

C.bermuatan Negatif

17. muatan a tampak menolak muatan b tetapi menarik muatan c. jika muatan c menolak muatan d positif, maka dapat di pastikan bahwa

A bermuatan negatif, B bermuatan negatif, dan C bermuatan positif

18. Muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C. jika muatan C menolak muatan D positif, maka dapat dipastikan bahwa …

Jawaban:

Maka A bermuatan negatif, B bermuatan negatif, dan C bermuatan positif

Penjelasan:

Ada 2 jenis muatan listrik, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Jika ada kedua benda bermuatan yang didekatkan, maka yang akan terjadi adalah tarik menarik ataupun tolak menolak tergantung jenis kedua muatan yang didekatkan. Jika muatan sejenis ( positif dengan positif atau negatif dengan negatif ) maka kedua benda tersebut akan tolak menolak. Dan jika muatan berbeda jenis ( negatif dengan positif ) maka kedua benda tersebut akan tarik menarik.

19. Muatan A Tampak menolak Muatan B tetapi menarik muatan C . Jika Muatan C menolak muatan D positif , Maka dapat dipastikan bahwa…

A dan B tolak-menolak, berarti muatannya sama
B dan C tarik-menarik berarti muatannya beda
C dan D tolak-menolak berarti muatannya sama
Jika D positif, maka C=positif, B=negatif, A=negatif

Maaf kalau salah

20. Muatan a tampak menolak muatan b tetapi menarik muatan c jika muatan c menolak muatan d positif maka

C muatan positif

B muatan negarif

A muatan negatif

Penjelasan:

menolak berarti muatan sama

menarik berarti muatan beda

D(+)

• C menolak D, C (+)

• A menarik C, A ( – )

• B menolak A, B ( – )

Video Terkait