Kunci Jawaban Matematika Kelas 5 Halaman 77

Kunci Jawaban Matematika Kelas 5 Halaman 77

kunci jawaban kelas 5 tema 1 halaman 77 ​

1. kunci jawaban kelas 5 tema 1 halaman 77 ​

Jawaban:

1. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa.

2. Pulau yang paling sedikit penduduknya adalah pulau Papua.

3. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50 -100 orang per km.

4. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per km.

5. anw yang ini sesuai daerah mu ya, misalnya kamu tinggal di daerah jakarta kepadatan penduduk nya itu 100 orang per km (cont.)

hai, have a nice day ya! semoga jawabannya benar (≧▽≦)— ♡

2. kunci jawaban PPKN kelas 7 halaman 77​

SEMOGA MEMBANTU ^_^

BERIKAN YG TERBAIK YAK♡!!

1. Semangat : Toleran Gambaran perilaku : Berperilaku toleran dibuktikan dengan tidak membedakan teman Dampak : Memiliki banyak teman Upaya peningkatan : Meningkatkan pertemanan tidak hanya disekolah

2. Semangat : Rela berkorban Gambaran perilaku : Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dampak : Bangsa dan negara menjadi lebih maju Upaya peningkatan : Belajar lebih rajin agar bisa berbakti kepada bangsa dan negara.

3. Semangat : Persatuan dan kesatuan Gambaran perilaku : Berteman dengan teman yang berbeda suku bangsa Dampak : Timbul persatuan dan kesatuan. Upaya peningkatan : Mengadakan pentas seni dari berbagai suku bangsa yang berbeda di sekolah

4. Semangat : Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Gambaran perilaku : Ikut upacara hari kemerdekaan republik indonesia Dampak : Meningkatkan cinta tanah air Upaya peningkatan : Mengikuti upacara teratur dan tenang.

5. Semangat : Gotong royong Gambaran peri
laku : Kerja bakti kebersihan sekolah Dampak : sekolah menjadi bersih dan sehat Upaya peningkatan : Dilakukan setiap minggu di sekolah

___________________

#Jum’at13November2020

#fatversrealaccount

#followlikeandcomment

#stayAthome

#Jagajarak1meter

#ikutianjuranpemerintah

#pendidikankewarganegaraan

#indonesia

3. kunci jawaban bahasa Inggris kelas 6 halaman 77​

Jawaban:

7. asthma

8. broken leg

9. diarrhea

10. influenza

4. kunci jawaban bahasa Inggris kelas 6 halaman 77​

Jawaban:

7. asthma

8. broken leg

9. diarrhea

10. influenza

5. Jawaban bahasa Inggris halaman 77 bab 5 kelas 9

Jawaban:

soalnya mana soalnya gk ada bukunya

6. kunci jawaban tema 6 halaman 76-77 kelas 4 sd​

Jawaban:

Halaman 76-77

Puisi Penari

Karya: Hascahya Trilion Laksono

Anggunnya gerak tubuhmu

Lentiknya jemari-jemari berpadu indah

Derap langkah gemulai

Hentakan irama mengalun syahdu

Lirikan mata yang tajam

Berubah sekejap menjadi indah

Kibasan selendang emas bergoyang perlahan

Liukan leher mengundang kekaguman

Menari dan terus menari

Dengan senyum dan ketulusan

Gerakanmu sungguh indah

Karena engkau menari dengan hatimu.

Diskusikan bersama dengan teman sebangkumu untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut!

1. Apakah judul puisi di atas? Siapakah penulisnya?

Jawaban:

Judul puisi di atas adalah Puisi Penari.

2. Terdiri atas berapa baitkah Puisi Penari?

Jawaban:

Puisi tersebut terdiri dari 6 bait.

3. Terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut?

Jawaban:

Puisi Penari berisi 12 baris.

4. Bercerita tentang apakah Puisi Penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut!

Jawaban:

Puisi tersebut menceritakan penghayatan dan keterampilan seorang penari yang berhasil memancarkan keindahan.

Penjelasan:

Semogamembantu..

7. Kunci jawaban buku mida dami basa sunda kelas 5 sd halaman 77

Jawaban:

mana fotonya woiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jawaban:

iya mana fotonya!!!!!!

8. kunci jawaban ilmu Kalam halaman 77-84​

Jawaban:

mempelajari tafsir-tafsir yang sudah disyarah ulama-ulama Ahlussunnah atau ulama yang masyhur pada masanya

9. Buku Wanda Basa Sunda kelas 9 halaman 77/ buku paket kelas 9 halaman 77please jawab bang/kakak​

Pakeman Basa Sunda Hartina nyaeta ungkara (susunan kata anu jadi kalimah) anu kekecapan jeung hartina teh atos matok tur teu bisa dirubah deui.

Yakni, susunan kata yang kata-kata maupun artinya sudah tidak dapat diubah lagi.

Ngadu Angklung: Paribasa, hartina  ngadebatkeun anu teu aya gunana di tempat umum.

Wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang: Paribasa : Ngalaman kajadian anu matak pikaeraun pisan.

Anak dua keur gumuda: Paribasa : Wanoja anu boga anak dua, lalaki barogoheun.

Alak Paul: Paribasa: Tempat anu kacida jauhna.

Ahli leleb: Paribasa: Tukang dahar.

Dibeuleum Seuseur: Diburu-buru ambih beres.

Munding bule dibeberik bagong koneng: Paribasa: Penjajah Belanda dielehkeun ku penjajah jepang.

Dikepung wakul buaya mangap: Paribasa: Dikepung ku muhun anu senjatana lengkap.

Luhur Kokopan:Babasan: Sombong, Angkuh.

Malapah Gedang:Babasan: Ngomong ngaler ngidul, teu langsung kana intina.

Ngahampas : Babasan: Ngahina, Ngalecehkeun.

Sukapurna ngadaun ngora: Cacandran : Sukapurna tempat anu maju ekonomina.

Cianjur Katalanjuran: Cacandran : Cianjur ngan kalewatan.

Ratu Sabdaning Pandita: Paribasa: Pemimpin ulah rubah-rubah ucapanana.

Padaringan Kebek: Caturangga: Repok (Nasib/peruntungan dina pernikahan) anu alus mah moal kakurangan rejeki.

Sanggar Waringin:Caturangga: Watak anu bisa ngayoman.

Sekar Panggung:Caturanga: Kuda anu watakna hade, matak beunghar ka nu ngingu.

Sumur Bandung: Caturangga: Kuda any aya kulincir dina tarang, watakna hade loka rejeki.

Pangmiceunkeun Tampolong: Rakitan Lantip: Anu dipiceun eusina, lain tampolongna.

Penjelasan:

Pakeman atau sering dikenal sebagai idiom dalam basa sunda yang kata nya memilihi arti khas, atau khusus. Dalam basa sunda, berikut yang termasuk Pakeman:

Babasan : Merupakan susunan kata yang pendek, umumnya berupa kata majemuk, yang biasanya hanya dua kata yang menggambarkan sifat manusia. Contoh: Heuras Genggerong, Amis Budi.Paribasa: Kata dalam Paribasa lebih panjang dari babasan, bentuk paribasa umumnya berupa kalimat, mempunyai makna yang dalam biasanya berisikan nasihat dan filsafat hidup. Contoh: Hade Gogog hade Tagog.Pamali:  Merupakan larangan dariau orangtua untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena akan ada akibatnya. Contoh: Ulah mandi pabeubeurang, pamali bisi tereh peotKila-kila : Tanda-tanda alam terhadap apa yang akan terjadi (Orang sunda dekat dengan alam), contoh: Lamun aya kukupu hiber ka jero imah = akan ada tamu. Cacandran : Cerita kuno yang menggambarkan tempat atau kenjadian zaman yang akan datang. contoh: Bandung heurin ku tangtung. Uga : Ramalan yang bukan hanya milik orang Sunda, namun terdapat di suku lain juga ada. Hanya istilahnya yang berbeda.

Pelajari Lebih Lanjut:

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Pakeman Basa Sunda, dapat disimak melalui link berikut:

https://brainly.co.id/tugas/44062416

https://brainly.co.id/tugas/40396377

#BelajarBersamaBrainly

10. Jawaban paket warangka basasunda kelas 5 halaman 77 sampai 82

pertanyaannya yg mana?

11. jawaban matematika halaman 77 kls 8 semester 2​

Jawaban Ayo Kita Berlatih 7.2 halaman 77 kelas 8 semester 2

Pendahuluan

Lingkaran adalah kumpulan semua titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu (titik pusat).

Sudut Dalam Lingkaran

Besar sudut pusat = 2 × sudut keliling, yg menghadap busur yg samaBesar sudut keliling = 1/2 × sudut pusat, yg menghadap busur yg
sama

Pembahasan

Pilihan Ganda1.  Diketahui pada lingkaran o terdapat sudut pusat aob dan sudut keliling ACB jika besar sudut AOB adalah 30° maka besar sudut ACB adalah …

Jawab :

sudut keliling = 1/2 × ∠ AOB

        ∠ ACB = 1/2 × 30°

        ∠ ACB = 15°

Jadi besar sudut ACB adalah 15°   (A)

2.  Diketahui segitiga ABC dengan titik titik sudutnya berada pada lingkaran. Jika sisi AB melalui pusat lingkaran O, maka besar sudut BCA adalah …

Jawab :

AB merupakan diameter dan mempunyai sudut pusat 180°

sudut keliling = 1/2 × ∠ AOB

        ∠ BCA = 1/2 × 180°

        ∠ BCA = 90°

Jadi besar sudut BCA adalah 90°   (C)

ESAI1.  Sebuah sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Jika sudut pusat berukuran 130° maka basar sudut keliling tersebut adalah …

Jawab :

Sudut keliling = 1/2 × sudut pusat

                      = 1/2 × 130°

                      = 65°

Jadi besar sudut keliling tersebut adalah 65°

2.  Diketahui sudut pusat POQ dan sudut keliling PAQ sama menghadap busur PQ besar sudut PAQ adalah 80°. Tentukan besar sudut POQ.

Jawab :

Sudut pusat POQ = 2 × sudut keliling PAQ

                            = 2 × 80°

                            = 160°

3.  Perhatikan gambar di samping. Diketahui m∠ MAN adalah 120°. tentukan besar m∠ MON

Jawab :

∠ MON mayor = 2 × ∠ MAN

                      = 2 × 120°

                      = 240°

∠ MON minor = 360° – ∠ MON mayor  

                     = 360° – 240°

                     = 120°

Jadi besar ∠ MON adalah 120°   

4.  Perhatikan segi empat PQRS di samping.  Diketahui m∠ PQR = 125°, m∠ QRS = 78°. Tentukan m∠ SPQ dan m∠ RSP.

Jawab :

a.  ∠ QRS + ∠ SPQ = 180°

          78 + ∠ SPQ = 180°

    ∠ SPQ = 180 – 78°

    ∠ SPQ = 102°

b.  ∠ PQR + ∠ RSP = 180°

     125 + ∠ RSP = 180°

   ∠ RSP = 180 – 125°

   ∠ RSP = 55°

5.  Perhatikan lingkaran O di samping.  Diketahui m∠ BAD = x + 20°, m∠ BCD = 3x. Tentukan m∠ BOD minor dan m∠ BOD mayor.

Jawab :

∠ BOD minor = 2 (x + 20) = 2x + 40

∠ BOD mayor = 2 (3x) = 6x

∠ BOD minor + ∠ BOD = 360

2x + 40 + 6x = 360

2x + 6x = 360 – 40

8x = 320

x = 320/8

x = 40

a. ∠ BOD minor = 2x + 40

                         = 2(40) + 40

                         = 120°

b. ∠ BOD mayor = 6x

                          = 6(40)

                          = 240°

6.  Suatu lingkaran dibagi menjadi tiga sudut pusat dengan perbandingan 3 : 5 : 10.tentukan ukuran masing-masing sudut pusat tersebut ..

Jawab :

Jumlah sudut 1 putaran penuh = 360°

Jumlah perbandingan = 3 + 5 + 10 = 18

Sudut I = 3/18 × 360 = 60°

Sudut II = 5/18 × 360 = 100°

Sudut III = 10/18 × 360 = 200°

7.  Sudut pusat 1, 2, dan 3 mempunyai perbandingan 2 : 3 : 4. Tentukan ukuran masing masing sudut pusat tersebut.

Jawab :

Jumlah sudut 1 putaran penuh = 360°

Jumlah perbandingan = 2 + 3 + 4 = 9

Sudut I = 2/9 × 360 = 80°

Sudut II = 3/9 × 360 = 120°

Sudut III = 4/9 × 360 = 160°

Untuk gambar no 1 – 5 bisa dilihat pada lampiran

—————————————————————–

Pelajari Lebih Lanjut tentang Sudut dalam LingkaranPada gambar berikut, besar ∠ QPR = 50° dan ∠ PQO = 35° → brainly.co.id/tugas/9580095O Adalah Pusat lingkaran dengan besar ∠ TSU = (4x – 8) dan ∠ TOU = (6x + 14) . Hitunglah nilai x → brainly.co.id/tugas/14201312Sudut segiempat tali busur. diketahui sudut BCD = 7x dan sudut BAD = 5x → brainly.co.id/tugas/21447172Diketahui segi empat tali busur ABCD dengan busur ABC = (3x + 9)°,busur BCD = (4x – 25)°, dan Busur ADC = (2x + 11)° → brainly.co.id/tugas/5569007Detil JawabanKelas         : 8 SMPMapel        : MatematikaBab           : 7 – LingkaranKode         : 8.2.7

Semoga bermanfaat

12. MTK kelas 5 halaman 77 bagian B​

Jawab: soalnya mana??

Penjelasan dengan langkah-langkah: gmn mau jawab klo gk ada soalnya:’)

13. jawaban Bupena 6C kelas 6 halaman 77​

Jawaban:

Maaf hehehhe aku nggak punya bukunya :DD

mohon cantumkan gambar/soalnya yaah

Penjelasan:

Semangat belajarnya, jangan menyerah.✨✨

14. pelajaran matematika kelas 5 SD kurikulum 2013 edisi revisi SD MI kelas 5 halaman 77 yudistira​

Jawaban:

mungkin jawabannya di halaman 69 kilau gak salah ya kalo salah maaf heheh

15. 592 dibagi 77 adalah matematika kelas 5

jawaban:

592÷77 = 7.68831169

semoga membantu

maaf kalau salah

16. kunci jawaban halaman 77 kurikulum 2013 kelas 6Tolong donk kakJangan jawab ngasal Saya sudah kasih poin lebih​

Jawaban:

1.Q

2.diarsir/arsiran

3.2kali

4.diameter

5.A

6.diameter

17. Kunci jawaban ipa kelas 8 semester 2 halaman 76-77 Uji kompetensi​

Bab ini membahas tentang sistem pernapasan manusia. Pernapasan adalah proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Proses menghirup udara disebut inspirasi dan proses menghembuskan udara disebut ekspirasi.

Mekanisme pernapasan dibedakan menjadi dua yaitu:

Pernapasan dada (pernapasan tulang rusuk).Pernapasan perut (pernapasan diagfragma).

Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh. Dan alat pernapasan pada manusia terdiri dari: rongga hidung, pangkal tenggorokan (faring), batang tenggorokan (trakea), cabang tenggorokan (bronkus), dan paru-paru (pulmo).

Pembahasan

Jawaban dari soal ini yaitu:

1) Fungsi hidung dalam proses pernapasan adalah: (B)

Mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru .Mengatur kelembapan udara yang masuk ke dalam paru-paru.Menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara.

2) Struktur pada laring yang berfungsi untuk mencegah masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam laring dan trakea adalah epiglotis. (C)

3) nJaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida adalah alveolus. (B)

4) Struktur yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis adalah pleura (A)

5) Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi adalah
berkontraksinya otot-otot eksternal antartulang dan berkontraksinya diafragma (D)

6) Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang memengaruhi frekuensi pernapasan adalah: (D)

UmurJenis kelaminAktivitas tubuh

7) Berapakah volume udara residu yang terdapat dalam paru-paru 1.500 mL. (C)

8) Apakah kelainan yang disebabkan oleh menyempitnya saluran pernapasan dalam paru-paru, sehingga seseorang dapat mengalami kesulitan bernapas yaitu asma. (A)

9) Paru-paru seorang pasien penuh dengan cairan. Setelah dianalisis ternyata juga ditemukan bakteri Streptococcus pneumoniae. Pasien tersebut terserang penyakit pnemunomia. (B)

10) Berikut ini merupakan upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia adalah tidak merokok. (A)

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang sistem pernapasan pada manusia https://brainly.co.id/tugas/1780884

Materi tentang alat sistem pernapasan manusia https://brainly.co.id/tugas/48060

Materi tentang gangguan pernapasan pada manusia https://brainly.co.id/tugas/9854204

Detail jawaban

Kelas: 8

Mapel: Biologi

Bab: Sistem Pernapasan pada Manusia

Kode: 8.4.4

#AyoBelajar

18. Evaluasi diri 4 halaman 77 Matematika kelas 5 ​

A. 1. 120 ÷ 30: 4 jam

2. 15 × 4 jam: 60 km

3. 150 ÷ 50: 3 jam

4. 20 × 3: 60 km

5. 480 ÷ 8: 60 km/jam

B. 1. 30 ÷ 10: 3 jam + 08.00: 11.00

2. 40 ÷ 40: 1 jam – 16.00: 15.00

3. 200 ÷ 50: 4 jam + 05.00: 09.00

4. 20.00 ÷ 10.00: 10 jam ÷ 400: 40 km/jam

5. 05.00 – 03.00: 2 jam × 60: 120 km

maaf jika salah, jika menurut anda benar jangan lupa tekan terima kasih, beri skor, dan berikan jawaban terbaik ya !!

19. Jawaban matematika halaman 76 77 nomor 5 a b c

Jawaban

ini untuk kelas berapa??

20. Tolong Dijawab , Selengkapnya Ada Di Buku Tematik Kelas 5 Tema 9 Halaman 77

1.transportasi:10 tahun lalu delman,berjalan,becak,kapal uap. saat ini mobil,pesawat,sepeda motor,angkutan umum baru(bemo,transjakarta,dll) 2.Ekonomi:10 tahun lalu barter,uang kartal,dll saat ini uang giral,cek,cash,credit,giro dll.3. Pengobatan:10 tahun lalu menggunakan obat herbal seperti kumis kucing dan tanaman toga lainnya saat ini obat menggunakan pil,suntik,dll.4.Pendisikan:10 tahun lalu hanya mementingkan agama dan hanya bangsawan atau lelaki yang dapat bersekolah saat ini pendidikan tidak mengenal usia,jenis kelamin,pangkat dll

Video Terkait