Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 38

Jawaban Bahasa Jawa Kelas 8 Halaman 38

tolong bantu jawab bahasa Jawa halaman 38 kelas 8 semester 2​

1. tolong bantu jawab bahasa Jawa halaman 38 kelas 8 semester 2​

Basa jawa yaiku salah sawijining basa daerah kang digunakake kanggo pasrawungan ing tlatah Jawa lan sakitare. Miturut soal, jawaban Bahasa Jawa kaca 38 kelas 8 semester 2 yaiku:

1. Paribasan yaiku unen-unen kang ajeg panggonane nanging duwe teges wantah lan ora ngemu surasa pepindhan.

Tuladha ukarane:

Ana catur mungkur.Adigang adigung adiguna.Busuk ketekuk pinter keblinger

2. Bebasan yaiku unen-unen kang ajeg panganggone nanging ngemu surasa pepindhan, kang dipindhakake iku kahanane uwong.

Tuladha ukarane:

Ancik-ancik pucuking eri.Kriwikan dadi grojogan.Nututi layangan pedhot.

3. Saloka yaiku unen-unen kang ajeg panggonane mawa teges entar lan ngemu surasa pepindahan, nanging kang dipindahake yaiku wonge.

Tuladha ukarane:

Kebo kabotan sungu.Kuntul diunekake dhandhang.Kutuk nggendhong kemiri.

4. Pepindhan yaiku unen-unen sing ngemu surasa irib-iriban.

Tuladha ukarane:

Cep klakep.Abang kumpul padha abang.Bantere.

Pembahasan:

Bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Salah satunya yaitu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Setiap daerah memiliki bahasa daerah masing-masing. Salah satunya yaitu Bahasa Jawa. Basa jawa yaiku salah sawijining basa daerah kang digunakake kanggo pasrawungan ing tlatah Jawa lan sakitare.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang contoh cerita dalam Bahasa Jawa brainly.co.id/tugas/4041231Materi tentang contoh pidato dalam Bahasa Jawa brainly.co.id/tugas/1006992Materi tentang pengertian tembang macapat Pocung brainly.co.id/tugas/672279

Detail jawaban

Kelas: 8

Mapel: Bahasa Daerah

Bab: Ragam Basa

Kode: –

#AyoBelajar

#SPJ2

Video Terkait