Diketahui Persamaan 5x 6 2x 3 Nilai X 5 Adalah

Diketahui Persamaan 5x 6 2x 3 Nilai X 5 Adalah

Diketahui persamaan 5x-6=2x+3 .nilai x+5 adalah…

1. Diketahui persamaan 5x-6=2x+3 .nilai x+5 adalah…

5x-6=2x+3
5x-2x=3+6
     3x=9
       x=3

nilai x+5=8
       3+5=8

semoga membantu^_^

maaf kalo salah

5x – 6 = 2x + 3
5x – 2x = 3 + 6
3x = 9
x = 9/3
x = 3

x + 5 =
3 + 5 = 8

2. diketahui persamaan 5x-6=2x+3, maka nilai dari x+5=

5x-6 = 2x+3
5x -2x = 3 + 6
3x = 9
x = 9/3
x = 3

maka nilai x + 5 = 3 +5 =85x – 6 = 2x + 3
5x – 2x = 3+6
3x = 9
x = 9/3
x = 3

nilai x + 5
= 3 + 5
= 8
jadi nilai x + 5 adalah 8

3. Diketahui persamaan 5x-6= 2x+3. Nilai x+5 adalah

Pembahasan.

5x – 6 = 2x + 3
5x – 2x = 6 + 3
3x = 9
x = 3

x + 5
3 + 5
8
5x-6=2x+3
5x-2x=3+6
3x=9
x=9:3
x=3

=x+5
=3+5
=8

4. Diketahui persamaan 5x-6=2x+3.nilai x +5 adalah

Jawaban:

8

Penjelasan dengan langkah-langkah:

5x – 6= 2x + 3

5x -2x = 3+6

3x = 9

x= 3

x + 5 = ?

x + 5 = 3+5 = 8

Semoga membantu ✨

5. diketahui persamaan 5x – 6=2x + 3. nilai x + 5 adalah​

Jawaban:

5x-6=2x+3

5x-2x=3+6

3x=9

x=9÷3

x=3

Penjelasan dengan langkah-langkah:

jadi x+5=

3+5=8

Jawaban:

Diket:5x6=2x+3.

Ditanya:nilaix+5=....??

jawab:

5x6=2x+3

5x2x=3+6

3x=9

x=9/3

x=3

jadi,

nilaix+5adalah

3+5=8

Semoga membantu

6. Diketahui persamaan 5x – 6 = 2x + 3, nilai x + 5 adalah​

Jawaban:

Jawabannya 8

Penjelasan ada di foto. Semoga membantu

7. Diketahui persamaan 5x – 6 = 2x + 3. Nilai dari x + 5 adalah…

Jawaban:

8

Penjelasan dengan langkah-langkah:

5x-6=2x+3

5x-2x=3+6

3x=9

x=9/3

x=3

maka nilai dari x+5

=3+5

=8

Jawaban:

caranya

5x – 6 = 2x + 3

5x – 2x = 3 + 6 (Sistem pindah ruas)

3x = 9

x = 3

Jadi, x + 5 = 8

Penjelasan dengan langkah-langkah:

semoga bermanfaat

8. Diketahui persamaan 5x-6=2x+3.Nilai x+5 adalah..

3) 5x – 6 = 2x + 3
5x – 2x = 3 + 6 (Sistem pindah ruas)
3x = 9
x = 3
Jadi, x + 5 = 8
5x-6 = 2x+3
5x-2x = 3+6
3x = 9
x = 3

jadi x+5 = 3+5 = 8

9. Diketahui persamaan 5x-6=2x+3. Nilai x+5 adalah….

 5x-6=2x+3
5x – 2x = 3 + 6
3x = 9
x = 3

x + 5
= 3 + 5
= 8

10. Diketahui persamaan 5x-6=2x 3. nilai x 5 adalah …

Pembahasan

[tex]5x-6=2x + 3[/tex] [tex]5x – 6 + 6 = 2x + 3 + 6[/tex] [tex]5x = 2x + 9[/tex] [tex]5x – 2x = 2x + 9 – 2x[/tex] [tex]3x = 9[/tex] [tex] \frac{3x}{3} = \frac{9}{3} [/tex] [tex]x = 3[/tex]

[tex]x + 5 = 3 + 5[/tex] [tex]x + 5 = 8[/tex]

Jadi, nilai x+5 adalah 8.

11. diketahui persamaan 5x – 6 = 2x + 3 nilai dari x + 5 adalah…. ?​

5x – 6 = 2x + 3

5x – 2x = 3 + 6

3x = 9

x = 3

nilai dari x + 5 = 3 + 5 =8

Jawaban:

[tex]5x – 6 = 2x + 3 \: nilai \: dari \: x + 5 = [/tex]

Penjelasan:

5x-6=2x+3

5x-2x=3+6

3x=9

x=9/3

x=3

nilai dari x+5= 3+5= 8

Remember!!!

persamakanvariabelnyadan kitamencarix

setelahxditemukandimasukandanditambah

semoga bermanfaat:)))

12. Diketahui persamaan 5x – 6 = 2x + 3. Nilai x – 5 adalah .​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

[tex]5x – 6 = 2x + 3[/tex] [tex]5x – 2x = 3 + 6[/tex] [tex]3x = 9[/tex] [tex]x = \frac{9}{3} [/tex] [tex]x = 3[/tex]

Ditanyakan :

x – 5

[tex] = 3 – 5[/tex] [tex]{ \boxed{ \boxed{ \rm = – 2}}}[/tex]

Jawaban:

5x – 6 = 2x + 3

5x – 2x = 3 + 6

3x = 9

x = 3

Jadi, x – 5 = 3 – 5 = -2

13. Diketahui persamaan 5x – 6 = 2x + 3. Nilai x + 5adalah…​

Jawaban:

8

Penjelasan dengan langkah-langkah:

5x-6 = 2x+3

5x-2x = 3+6

3x = 9

x = 9 : 3

x = 3

x+5

3+5

8

FIGHTING!

Jawaban:

8

Penjelasan dengan langkah-langkah:

5x – 6 = 2x + 3

5x – 2x = 6 + 3

3x = 9

x = 3

Maka, nilai x + 5 adalah :

x + 5

= 3 + 5

= 8

Jadi, nilai dari x + 5 adalah 8

14. diketahui persamaan 5x-6=2x+3.nilai x+5 adalah?

5x-6=2x+3
5x-2x=3+6
3x=9
x=9/3
x=3

x+5
3+5=8

15. diketahui persamaan 5x-6=2x+3.Nilai dari x+5 adalah

cari terlebih dahulu nilai x kemudian cari hasil dari x+5 , jadi jawabannya 8

16. diketahui persamaan 5x-6=2x+3.nilai dari x+5 adalah….​

Penjelasan dengan langkah-langkah:

5x-6=2x+3

5x-2x=3+6

3x=9

x=3

x+5=3+5

=8

Semoga membantu

jadikan jawaban terbaik ya

5x-6=2x+3

5x-2x=3+6

3x = 9

x = 3

x+5= 3+5

= 8

jadi, nilai x+5 adalah 8

17. diketahui persamaan 5x-6=2x+3. Nilai x +5 adalah?

5x-6 = 2x+3 5x-2x = 3+6 3x = 9 x = 9/3 x = 3 x+5 = 3+5 = 85x – 6 = 2x + 3
5x – 2x = 3 + 6
3x = 9
x = 9/3
x = 3

nilai x + 5 = 3 + 5 = 8

18. diketahui persamaan 5x – 6 = 2x + 3. nilai x + 5 adalah…

5x – 6 = 2x + 3
3x = 9
x = 3

nilai
x + 5 = 3 + 5 = 8Semoga terbanyu…;)

19. Diketahui persamaan 5x-6=2x+3 nilai dari x+5 adalah

Jawaban:

x + 5 = 8

Penjelasan dengan langkah-langkah:

5x – 6 = 2x + 3

5x – 2x = 3 + 6

3x = 9

x = 9/3

x = 3

Pertanyaan :

x + 5 = 3 + 5

= 8

20. Diketahui persamaan 5x – 6 =2x + 3. Nilai x + 5 adalah?

Jawaban:

Nilai x + 5 ?

maka,

5x – 6 = 2x + 3

5x – 2x = 3 + 6

3x = 9

x = 9 ÷ 3

x = 3

= x + 5

= 3 + 5

= 8

semoga membantu

Video Terkait