Dalam Sebuah Permainan Mula Mula Seorang Anak Maju 8 Langkah

Dalam Sebuah Permainan Mula Mula Seorang Anak Maju 8 Langkah

Dalam sebuah permainan mula mula seorang anak maju 8 langkah

Daftar Isi

1. Dalam sebuah permainan mula mula seorang anak maju 8 langkah

maaf kalo salahitujawaban nya ada di foto

2. dalam sebuah permainan mula mula anak anak maju 8 langkah kemudian ia mindur 12 langkah

Mula mula anak maju 8 langkah lalu mundur 12 langkah, berarti 8-12 : -4
Anak tersebut berada 4 langkah ke belakang dari titik awal sebelum melangkah

3. 8. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 12 langkah, kemudian ia mundur 21 langkah, dan terakhir maju 8 langkah. Berapakah langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula? ​

Jawaban:

-1

Penjelasan dengan langkah-langkah:

0+12-21+8 atau 12-21+8

maaf kalau salah

Jawaban:

-17

Penjelasan dengan langkah-langkah:

12 – 21 = -9

-9 + 8 = -17

Jadi langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula mula adalah -17

4. DALAm sebuah permainan, mula mula seorang anak maju 8 langkah, kemudian ia mundul 12 langkah dan terakhir maju lagi 6 langkah berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula mula?

Jawaban:

2 langkah dari titik awal

Penjelasan dengan langkah-langkah:

pertama daei titik 0 berjalan maju 8 langkah, kemudian mundur 12 langkah.berarti -4 dari titik awal. kemudian berjalan lagi 6 langkah kedepan berarti 2 langkah dari titik awal.

semoga bisa membantu

5. dalam sebuah permainan mula mula seorang anak maju 8 langkah kemudian dia mundur 12 langkah dan terakhir maju lagi 6 langkah berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula mula

8 – 12 +6

= -4 + 6

= 2

jadi maju 2 langkah

catatan: kalau hasilnya negatif artinya mundur

6. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 7 langkah, kemudian ia mundur 8 langkah, dan terkahir maju 10 langkah. jarak antara anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula adalah … langkah ​

Jawaban:9

Penjelasan:7-8=-1+10=9

Jawaban:

2 langkah

Penjelasan:

7-8+10=9

jadi jaraknya 2 langkah dari 7 ke 9

7. Dalam sebuah permainan mula-mula seorang anak maju 8 langkah kemudian ia mundur 12 langkah dan terakhir maju lagi 6 langkah berapa jarak anak tersebut sekarang dari titik mula-mula

Jawab:

Titik awal anak = 0

Maju 8 langkah = +8

Mundur 12 langkah = 8 – 12

                                  = -4 (berada 4 langkah dibelakang titik 0)

Maju 6 langkah = -4 + 6

                           = 2 langkah dari titik 0 atau titik awal anak berdiri.

8. Dalam sebuah permainan seorang anak mula-mula maju 12 langkah, kemudiana mundur 8 langkah, dan akhirnya maju lagi 15 langkah Berapa langkah jarakanak tersebut sekarang dan tikia berdiri mula-mula?​

Jawaban:

11 langkah

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Semoga Membantu

Jawaban:

19 langkah

Penjelasan dengan langkah-langkah:

12-8+15=19

9. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 10 langkah, kemudian mundur 15 langkah, dan terakhir maju 8 langkah. Berapa jarak anak itu sekarang dari titik ia berdiri mula-mula ?

Jawaban:

3 langkah

Note : Kalau soal cerita jangan lupa ditulis :

– Diketahui

– Ditanya

– Jawab

Jadi caranya gini nih :

Diketahui :

Mula-mula dia berada di titik awal, kemudian dia maju 10 langkah, lalu setelah itu mundur 15 langkah, dan terakhir maju 8 langkah.

Ditanya :

Berapa jarak Anak itu sekarang dari titik ia berdiri mula-mula ?

Jawab :

Pertama kan dia maju 10 langkah, berarti pertama tama (+10), lalu dia mundur 15 langkah, berarti (-15), lalu maju lagi 8 langkah, berarti (+8)

Jadi Caranya adalah : 10 – 15 + 8 = 3 langkah

NOTE: JANGAN LUPA TULIS SATUANNYA

10. dalam sebuah permainan mula mula seorang anak maju 8 langkah kemudian ia mundur 12 langkah dan terakhir maju 6langkah berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula mula

titik mula-mula misal x

x + 8 – 12 + 6

= x + 2

jadi anak tersebut berada 2 langkah di depan titik mula-mula

0+8-12+6=2

jadi sekarang ia berada di 2 langkah pada titik ia berdiri mula2

maaf ya kalau salah

11. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 5 langkah, kemudian ia mundur 12 langkah, dan terakhir maju lagi 8 langkah. Berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula?

Jawaban:

5-12+8 = 1 titik dari ia berdiri mula2

12. Dalam sebuah permainan,mula mula seorang anak maju 8 langkah,kemudian ia mundur 12 langkah ,dan terakhir maju 6langkah.berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula mula

8 – 12 + 6 = 2

#maafkalosalah

| 8 | + | -12 | + | 6 |

| 8 | + ( – | -12 | ) + | 6 |

8 + 12 + 6

= 26 langkah

Jadi jawabannya adalah 26 langkah

Semoga bermanfaat

13. Berapa jawaban dalam sebuah permainan,mula mula seorang anak maju 8 langkah,kemudian ia mundur 12 langkah,dan maju lagi 6 langkah. Berapakah langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula mula ?

Jawab:

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Anggaplah anak tersebut mula mula di titik 0.

Jika dia maju kedepan 8 langkah terus mundur 12 langkah dan maju lagi 6 langkah maka dengan kata lain dia maju total 8 + 6=14 langkah.

Jadi,maju 14-12 langkah=2 langkah.

Jadi,jarak anak itu sekarng dari dua titik berdiri mula mula adalah 2 langkah

Apabila seorang anak maju maka kita anggap ditambah.

Apabila seorang anak mundur maka kita anggap dikurang.

Diketahui seorang anak maju 8 langkah, mundur 12 langkah, dan maju lagi 6 langkah.

maka bisa kita simpulkan :

Jarak = 8 – 12 + 6

= -4 + 6

= 2 langkah

Jadi langkah jarak anak tersebut dari titik awal adalah 2langkah

~SEMOGAMEMBANTU~

14. dalam sebuah permainan mula-mula seorang anak maju 8 langkah kemudian ia mundur 12 langkah dan terakhir maju lagi 6 langkah Berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula

maju pertama = 8
maju kedua. = 6
mundur. =12

jadi = 12 – (8 + 6)
= 12 – 14
= (-2)

maap klau salah

15. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 8 langkah, kemudian ia mundur 12 langkah, terakhir maju lagi 6 langkah. berapakah langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula?

Jawaban:

8+(-12)+6=2

maaf kalau salah ;D

16. dalam sebuah permainan mula-mula seorang anak maju 8 langkah kemudian dia mundur 12 langkah dan terakhir Maju lagi 6 langkah, Berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dan titik ia berdiri mula-mula?

MAPEL : MATH
KELAS : V – VI
MATERI : BILANGAN BULAT

PEMBAHASAN :

8 – 12 + 6
= -4 + 6
= 2

Jadi, jarak anak tersebut dari titik mula adalah 2 Langkah

17. dalam sebuah permainan mula-mula seorang anak maju 8 langkah,kemudian ia mundur 12langkah ,dan terakhir maju lagi 6langkah. Berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula mula?​

Jawaban:

3

Penjelasan dengan langkah-langkah:

8+6 = 14

14 – 12 = 2

maaf kalo salah

Jawaban:

2 langkah

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Maju = +

Mundur = –

0 = titik awal anak itu berada

0 + 8 – 12 + 6 = 8 – 12 + 6 = –4 + 6 = 6 – 4 = 2

Jarak dari titik 0 ke 2 adalah 2 langkah

18. dalam sebuah permainan mula-mula seorang anak maju 8 langkah, kemudian dia mundur 12 langkah, dan terakhir maju lagi 6 langkah, Berapa langkah jarak anak tersebut dari titik ia berdiri mula-mula???

8-12+6langkah=2 langka
h dari titik ia berdiri.
maaf kalo salah;)8 – 12 + 6 = 2
jadi jarak anak tsb dari titik mula” adalah 2 langkah

19. Dalam sebuah permainan, mula-mula seorang anak maju 8 langkah, kemudian ia mundur 12 langkah, dan terakhir maju lagi 6 langkah. Berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula?​

Jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula adalah 2 langkah kedepan (maju). Untuk meyelesaikan soal ini, dapat juga dengan garis bilangan.

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Diketahui:

Dalam sebuah permainan,

Mula-mula seorang anak maju 8 langkah,

Kemudian ia mundur 12 langkah, dan

Terakhir maju lagi 6 langkah.

Ditanya:

Berapa langkah jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula?​

Jawab:

Mula-mula seorang anak maju 8 langkah = +8

Kemudian ia mundur 12 langkah = -12

Terakhir maju lagi 6 langkah = +6

Sehingga 0 + 8 – 12 + 6

= 8 – 12 + 6

= 8 + 6 – 12

= 14 – 12

= 2

Jarak anak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula adalah 2 langkah kedepan (maju).

Pelajari Lebih LanjutMateri tentang bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 1 dapat disimak di  brainly.co.id/tugas/23194942Materi tentang bayangkan Ria berada di garis bilangan ia berada di titik 2 mundur 2 langkah ke belakang Di manakah posisi Ria sekarang​ dapat disimak di brainly.co.id/tugas/23200277Materi tentang seekor ikan berada pada kedalaman 18 meter dibawah permukaan air .ikan tersebut berenang naik sejauh 3 meter dan turun lagi sejauh 7 meter .pada kedalamanberapa meter posisi ikan tersebut sekarang dapat disimak di brainly.co.id/tugas/6409007===========================Detail Jawaban

Kelas : 4 SD

Mapel : Matematika

Kategori ; Bilangan Bulat

Kode : 4.2.5

#AyoBelajar

#SPJ5

20. Dalam sebuah permainan seorang anak mula-mula maju 12 langkah, kemudiania mundur 8 langkah, dan akhirnya maju lagi 15 langkah Berapa langkah jarakanak tersebut sekarang dari titik ia berdiri mula-mula?​

Jawab: 19 langka

Penjelasan dengan langkah-langkah:

12-8=4 = 4+15

Video Terkait